Sluring från Vagnhärad

Ingredienser

1½ liter mjölk
16 lod mjöl (hvetemjöl)
Salt
1 hg fläsk

Beredning

1 liter mjölk uppkokas och däri nedvispas en afredningaf den öfriga mjölken och hvetemjölet. Alltsammans får ett godt uppkok och afsmakas med salt. Fläsket skäres i skifvor och stekes, samt lägges upp på särskildt fat. Flottet hälles öfver gröten, som ätes tillsammans med fläsket.

Recept från: Anna Eriksson, Fredriksdal, Vagnhärad, Södermanland.
Upptecknat: Den 7 augusti 1908 av Anna Zimmerman (Uppsala 29403:16)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 22 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.