Honungsdricka från Skärkind

Ingredienser

1½ liter honung
12 liter vatten
2 skedar pressjäst
Kanel
Skal och saft af citron

Beredning

Den själfafrunna honungen och vattnet kokas tillsammans i en helst emaljerad järnryta tills 3 liter af vätskan kokat bort, hvilket kan mätas om man meddelst en trästicka tar märke när man hällt i 9 liter vatten. Lagen skummas under tiden. Saften af 1 citron och skalet af 2 citroner samt några bitar kanel iläggas. Lagen silas sedan upp i kruka och får svalna till 27 grader. Då ilägges 2 msk jäst uppblandadt med litet af lagen. Med träsked röres sedan flitigt i lagen. Krukan bindes sedan öfver med linne och filtar och får så stå att jäsa 3 dygn. Då aftages jästskorpan. Lagen silas åter och man tappar den på en ankare, hvilken får vara tät. När drickadt stått i den i 14 dagar tappas det genom hårsil på väl rengjorda buteljer med ett russin i hvarje butelj. Man får ej slå flaskorna alltför fulla.

Flaskorna korkas, öfverbindes och hartsas samt förvaras liggande i källare.

Recept från: Fru Clara Henricson, Karlslund, Skärkind, Östergötland.
Upptecknat: Den 12 augusti 1905 av Maja Ringdahl (Uppsala 29403:24)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.