Fil eller tätmjölk från Gällivare

Beredning
På botten af ett fat slås litet grädde, och nysilad mjölk hälles därpå. Däri nedlägges sedan 2 eller 3 tätörter (pinguicula vulgaris) och mjölken får stå på detta sätt i ett skåp 3-4 dagar. Den blir då tjock och seg.

När den skall förtäras vispar hvar och en upp den i sin tallrik. Den blir däraf tunnare och litet fradga bildar sig på ytan. Från hvarje gång gömmes ungefär en kaffekopp fil. Nysilad mjölk slås därpå. Efter 1 el 2 dygn har åter bildats tätmjölk.

När fil skall gömmas för litet längre tid, breder man något däraf på en linnelapp och låter det torka till. Därefter omknytes lappen med en tråd så att den bildar ett knyte, som kan förvaras 2, eller vid svalare temperatur 3 veckor. Då tätmjölk skall sättas nedlägges knytet i mjölken, som tjoknar efter ett par dygn. Till filmjölk ätes vanligen tunnbröd.

Recept från: Dynesius, bonde, Kaptensgården Malmberget, Gällivare
Upptecknat: 1898 av Ingrid Bosaeus (Uppsala, 29403:10)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.