Torkadt renkött från Gällivare

Beredning

Köttet saltas, endera genom rimsaltning eller också får det ligga några dagar i saltlake. Det upphänges sedan på visthustaket för att torka, vanligen från början af maj till fram på sommaren.

Torkadt renkött användes till köttsoppa, stufvadt eller också ätes det torrt som det är.

Recept från: Bonden Dynesius, Malmberget, Gällivare, Lappland.
Upptecknat: Den 19 juli 1898 av Ingrid Bosaeus (Uppsala 29403:10)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 11 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.