Gott smör från Vänge

Ingredienser
4 skålpund sur grädde
1 skålpund söt grädde

Beredning
Grädden, som skulle vara ganska kall, kärnades till dess smöret samlat sig i större klumpar. Dessa togos upp i ett fat och arbetades med sked, till dess så mycket som möjligt av mjölken arbetats ur. Sedan sattes smöret på is i 2 timmar. Därefter arbetades det ånyo ½ timme och saltades efter smak.

Recept från: Hemmansägaren Henrik Andersson i Stora Göken, Wänge, Uppland
Upptecknat: 1901 av Lisa Biberg (Uppsala, 29403:17)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.