Potatispalt från Burträsk

Ingredienser
1½ lit potatis
¼ lit vatten
1,1 kg kornmjöl

Beredning
Potatisen skalas, sköljas och rifves. Sedan tillsättes vatten, salt och mjöl. Af degen, som är ganska hård, göres runda paltar. I hvarje sådan göres en fördjupning, hvari lägges några små bitar sönderskuret saltat svinister, som sedan täckas med deg, så att de återigen får sin runda form. Paltarna kokas i saltat vatten ungefär 1 timme.

Recept från: Hos hemmansägare Isak Lindgren, Åbyn, Burträsk, Västerbotten
Upptecknat: 1906 av Magda Burlin (Uppsala, 29403:19)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Uppdaterad 04 september 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.