Bärvin från Fredrika

Beredning
Visst förekom i en del gårdar att man gjorde bärvin med tillhjälp av diverse apparatur som man satte på truten på stora flaskor, men det enklaste och mest använda sättet var att fylla en eller flera koppar blåbär i varje literflaska, slå friskt vatten på till dess flaskan fylldes och lät flaskorna stå i solfönster omkring 12-14 dagar. Ju jämnare och starkare solljus ju kortare tid. Samt ju större och finare blåbär ju finare vin blev det. Sedan ”kraften” därigenom dragits ur bären tömdes flaskorna. Bären kastades bort och den kvarvarande ”vörten” slogs ånyo i flaskorna. En eller flera kkp socker påfylldes varje flaska och fick stå ytterligare ett dygn i värme övertäckt endast med ett papper över flasköppningarna. Sedan stoppades ett plommon i varje flaska samt korkades och hartsades flaskorna och till jul ansågs vinet färdigt för förbrukning.

Recept från: Fredrika, Lappland
Upptecknat: 1976 av Almar Nilsson (Uppsala, 30320)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.