Ölsupa från Södertälje

För 6 personer

Ingredienser
2 lit nymjölk
3 msk mjöl
1 lit svagdricka
2 mak sirap

Beredning
Mjölet utröres med en kkp af mjölken. Bästen av mjölken kokas upp, afredningen iröres, och vällingen får under vispning koka upp. Drickat och sirapen tillsättes, och ölsupan är färdig att servera.

Recept från: Margareta Hult, Carl Hult, filare vid Baltig Separator. Bostad: Oljebruket, Södertälje, Södermanland
Upptecknat: 1905 av Clara Svensson (29403:16)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.