Inläggning av surströmming från Ulfvön

Ingredienser

Färsk god strömming
Salt
Vatten

Beredning

Af friskt vatten och salt göres en lake som är 19 ̊ salt. Denna utblandas med lika mängd vatten. I ett kar nedlägges orensad, färsk strömming, den utblandade laken hälles på och alltsammans får stå ett dygn, hvarunder det då och då bör röras om i karet. Därefter tages strömmingen upp och hufvudet bortrensas.

I en ren, tät fjärding nedlägges så mycket af strömmingen, att det endast fattas 15 cm till fjärdingens öfversta kant. Den fylles då med ny lake, beredd på samma sätt som den förra, hvarpå fjärdingen slås igen och rullas, så att lake och strömming blandas om väl.

Efter en vecka à 14 dagar borras ett hål i fjärdingens vägg och man ser efter om laken börjar bli röd och skummig. Är så fallet, slås fjärdingen upp och om då laken har sänkt sig, fyller man på mer. Därefter slås fjärdingen genast igen, man ser ofta efter i hålet, som naturligtvis eljest är väl tillproppadt, och när laken börjar hvitna, är strömmingen färdig att använda. Den kan nu stekas, men vanligast är dock, att den serveras rå med lök och potatis.

Surströmming inlägges i juni, juli och augusti och tillverkningen tar en tid af 3-4 veckor. Härunder är det mycket viktigt att tillse, att inga flugor komma åt strömmingen, ty då kan alltsammans bli förstördt.

Recept från: Fiskardotter Hulda Vestin, Ulfvön, Ångermanland.
Upptecknat: Den 17 juli 1906 av Estrid Bill (Uppsala 29403:22)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 28 december 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.