Kontakta oss

Frågor, synpunkter, tankar eller förslag? Kontakta oss gärna! Du kan antingen använda formuläret nedan, e-postadressen matkult@isof.se eller kontakta någon av projektdeltagarna direkt.
Telefonnummer

  • Åsa Holmgren, etnolog, 070-325 46 93, asa.holmgren@isof.se
  • Linn Kierkegaard, projektledare och webbredaktör, 070-587 80 19, linn.kierkegaard@isof.se
Uppdaterad 27 april 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.