Vällevassla från Nottebäck

Ingredienser
1½ lit vassleskum
½ lit sur mjölk

Beredning
Skummet, som blir när man kokar upp vassle, skummas af och blandas med den sena mjölken. Anrättningen används som soppa och ätes med groft mjukt bröd.

Recept från: Från torparen Abraham Möller på torpet Bäcken under Klafvreströms egendom i Nottebäck, Småland
Upptecknat: 1909 af Astrid Norberg (Uppsala 29403:15)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.