Ärtsoppa med fläsktärningar från Skön

För 9 personer

Ingredienser
1 liter ärter
Vatten
5 hg saltat fläsk
15-20 kryddpepparkorn

Beredning
Ärterna rensas, sköljas och ställas på aftonen, innan de skola användas, i kallt vatten för att svälla; äfven det saltade fläsket får ligga i kallt vatten öfver natten, på det att den öfverflödiga sältan må draga ut. Till ärternas kokning åtgår det ungefär 4-5 timmar. Ärterna påsättas i kallt vatten och när de äro till hälften färdiga nedlägges det i små bitar eller tärningar skurna fläsket, jämte kryddpepparn inknuten i en liten ren gardinslapp. Ärterna få nu koka med tätt slutet lock, tills de äro fullt färdiga. Innan de serveras afsmakas soppan och salt tillsättes, om så behöfs. Kryddpepparn uttages och bortkastas. (Ärterna skummas ej).

Hvardagsmat. Middagsrätt.  

Recept från: Tummaren Nordlund, Skönvik, Skön, Medelpad
Upptecknat:
1897 av Jenni Bünsow (Uppsala, 29403:11)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.