Löpvatten från Söraby

Beredning
Genast kalfven slaktats, tages löpet med löpmagen och blandas med litet god mjölk el grädde samt något kummin el ingefära. Sedan löpmagen tvättats, ilägges löpet åter, magen trädes på en sticka och upphängas att torka. När sedan löpet skall användas, upplöses det i lite kallt vatten och vrides i en grov handduk.

Recept från: Arrendatorn på Rottneskvarns gård, Söraby socken, Småland
Upptecknat: 1900 av Märta Wickbom (Uppsala, 29403:15)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.