Smör från Västland

Ger omkring 1 1/2 kg smör

Beredning
Träkärna med vef
6 lit sur grädde

Grädden skall vara tjock och ungefär 1 dygn syrlig. Den hälles i kärnan och man vefvar jämt och rätt fort tills smöret börjar bildas. Farten saktas då. Efter ungefär 40-50 min är smöret färdigt. Det tages då upp och arbetas väl in. Får stå omkring 1 dag, hvarefter det åter brukas så att vasslen (kärnmjölken) rinner af. Packas därefter ner i bytta.

Recept från: Maria Hillstedt, Carlholms bruk, Västland, Uppland
Upptecknat: 1910 av Anna Wieslander (Uppsala, 29403:17)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.