Motti från Nor

Ingredienser
1 liter vatten
Groft havremjöl sk skrädmjöl
Salt

Beredning
Vattnet saltas och får kok upp. Sedan nedröres med en tallpinne, som i nedre änden bör vara delad i 3 grenar, så mycket av havremjöl att man inte längre orkar föra pinne runt i grytan. Denna gröt får stå kvar på spisen ytterligare en stund och stjälpes sedan upp i ett fat.

Denna rätt användes upp i Värmlands finnbygder som matsäck åt skogsarbetar. Då den ätes tar kolaren eller timmerhuggaren, hvem det nu vara må, som är den lycklige ägaren till denna för norra Värmland så karaktäristiska föda, helt resolut med näfven ett stycke motti, rullar det mot förskinnet på högra knät tills den blir aflångt rund och doppar den därefter i fläskflott, eller om han inte är så förmögen, i sillake. Det är en närande rätt, samt lämplig som föda åt människor med sådant arbete, som kräfver stark kroppsrörelse.

Recept från: Rätten lagad af Anna Johansson, Nor, Värmland
Upptecknat:
1911 av Gunhild Wåhlén (Uppsala, 29403:18b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 september 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.