Kött, saltadt och torkadt från Bankeryd

Beredning

Köttet lägges i vanlig saltlake, tillsatt med krydd- eller hvitpeppar samt lök, under 5 veckors tid, hvarefter det hänges på torrt ställe att torka.

Recept från: Hälftenbrukarhustrun Maria Andersson, Attarp, Bankeryd, Småland.
(
Kommentar: En hälftenbrukare skötte en gård som ägdes av någon annan, mot det att han fick hälften av gårdens avkastning)
Upptecknat: Den 1 augusti 1901 av Judith Bergström (Uppsala 29403:15)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 20 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.