Rågbröd med äppelfyllning från Fellingsbro

Beredning
Under den tid, då äpplena äro mogna, fyllas några kakor med äpplen. Äpplena skalas, rensas från kärnhus och maskätna delar samt skäras i bitar. En kaka betäckes med äppelbitar. Därtill åtgår ½-1 liter. Litet socker strös öfver äpplena och en ny kaka lägges ofvanpå, hvarpå kakornas kanter vikas så, att äppelfyllningen ej kommer att rinna ut vid gräddningen. Gräddas såsom vanligt spisbröd. Nyttjas till kaffe.

Anm. Flerstädes användas äpplena oskalade.

Recept från: Jungfrun Johanna Karlsson, Rinkaby, Fellingsbro, Västmanland
Upptecknat: 1901 av Matilda Stenquist (Uppsala, 29403:21a-b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.