Att röka gåshalfvor från Härnösand

Beredning

Gåsbröstet skäres ifrån ryggen, stort och vackert och sedan det med linne är ganska väl aftorkadt, gnides det på alla sidor med sönderstött salt, väl med salpeter tillblandadt tills saltet löddrar sig. Då lägges det uti ett rensmakande träkärl, första hvarfvet med köttsidan uppåt och så tvärtom, att de ej skada hvarandras utseende, och så fortfar man. Man strör litet salt och salpeter emellan hvarfven. På detta sätt ligga de 5, högst 8 dygn (5 plägar vara tillräckligt) hvarefter de upptagas, aftorkas mycket väl, omlindas med avispapper (tidningspapper) och upphängas uti kallrök som vanligt.

Orökta gåshalfvor tillredas på samma sätt, med den skillnad endast, att då de uptagas ur kärlet där de legat 8 dygn, upphängas de uti drag på en vind, der ingen sol åtkommer dem och sedan de der hängt 3 veckor, kunna de ätas.

Recept från: Karin Westmans receptsamling, 1874, Härnösand, Ångermanland (Uppsala 40938)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 februari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.