Ärtbröd från Mo

Ingredienser
1 pund ärtmjöl
2 kannor vatten
För 8 öre bryggerijäst

Beredning
Ugnen eldas upp litet aftonen före den dag gräddningen skall ske. Tidigt följande morgon eldas ett par brasor, så att ugnen blir mycket het. Innan man börjar grädda, göres ugnen ren med en ugnsraka. Alla bränder styres åt sidorna, ty äfven under själfva gräddningen måste det brinna litet omkring, för att värmen skall kunna underhållas.

Degen göres också aftonen förut. Vattnet värmes upp litet, jästen tillsättes och ¾ af mjölet inarbetas meddelst en tvara. Kl 5 göres degen upp, och resten af mjölet tillsättes. Kl 7 är degen färdig att baka ut. Man tager då ganska mycket deg upp på bordet och arbetar den i mjöl, tills degen blir bra. Sedan tager man af denna deg en ganska stor del, så att den kan delas i flera delar, ämnen till kakor. Därpå formar man af ett ämne medelst händerna en liten rund kaka, som kaflas ut, så att den blir ungefär 5 kvarter i diameter och ungefär af en 2-örings tjocklek. Sedan flyttas kakan på en kakspjälk och naggas med stålnagg samt införes i ugnen. Under gräddningen, hvilken sker hastigt, vrides och flyttas kakan, så att den blir jämnt och vackert gräddad. Då brödet är gräddadt, lägges den på halm, som man bredt ut på golfvet. När allt brödet är bakat och ugnen är lagomt sval, bräcks det. Vid bräckningen gräddas det ytterligare litet, för att brödet skall bli mört.

Recept från: Bondhustru Sara Berglund, Flerke by, Mo, Ångermanland
Upptecknat:
1903 av Lisen Carlsson (Uppsala, 29403:22)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.