Svagdricksbrygd från Skeppsås

Ingredienser
16 lit malt
80 lit vatten
40 gr pressjäst
2 näfvar hvetemjöl

Beredning
Maltet hälles i ett kar, vatten slås uti jämte med öfversta lagret, blandningen arbetas väl och får stå öfver natten. 80 liter vatten kokas sedan upp och får stå öfver natten.

80 liter vatten kokas sedan upp och hälles kokande öfver maltet och röres om. Det tunna öses af och får åter ett uppkok i pannmuren och hälles så kokande öfver maltet, detta upprepas 4 gånger. En fotbunke beklädes inuti med halm, hvarpå maltet och den kokande lagen hälles uti, tappen tages ur bunken och alltsammans får sjelfrinna. Den sålunda afsilade lagen får åter koka en tim, tappas upp i et kar att svalna till +14 grader.

En liter af den kalla lagen, hvetemjölet och jästen sammanröres; då blandningen börjat jäsa hälles den i karet. Alltsammans får nu stå väl öfvertäckt att jäsa ½ dygn, hvarunder det skummas väl. Därefter tappas drickat på en tunna och förvaras i källare. Drickat användes strax efter det är färdigbryggdt.

Recept från: Carolina Isaksson, hustru till fjärdedelsbrukaren vid Skepsås prästgård, Skeppsås, Östergötland
Upptecknat: 1905 av Elisabeth Fock (Uppsala, 29403:24)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.