Fettpalt från Funbo

Ingredienser

1 liter blod
1½ kg groft rågmjöl
1-1½ msk salt
Svinister

Beredning

Blod af hvad slags djur som helst kan användas. Blodet brukas tillsammans med mjölet till en fast deg, och saltet lägges i. Af degen göres sedan fyrkantiga kakor ungefär af ½ tums tjocklek. Svinistret klämmes ut till tunna skifvor och lägges ofvanpå kakorna så tät man behagar, beroende på om man vill ha palten fetare el magrare. Kakorna rullas ihop och lägges i kokande saltadt vatten och får sakta koka tills de äro färdigkokta. (degen måste vara så fast att den inte faller sönder under kokningen, ty då skulle flottet rinna ut) När palten är färdigkokt tages den upp och serveras varm med lingonsylt. Man kan också låta palten kallna, skär den sedan i skifvor och serverar den med lingonsylt.

Recept från: Landtbrukaren D Hansson, Åkerby, Funbo, Uppland.
Upptecknat: Juli 1910 av Elsa Grönqvist. (Uppsala 29403:17)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 25 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.