Win af blåbär, slånbär, häggbär eller fläderbär

Beredning
När de äro väl mogne och prässade så lägges till en half tunna af dem 2 kannor god vört eller honingsvatten, röres om, jäses med jäst eller äggegula och hvita, och man vill litet Nitrum fixum[1]. När det har satt sig, så tappas det af på andra käril och lägges därtill 2 skålpund socker, så det efter 10 dagar låter dricka sig med mycken smak.

Till fläderbären lägges i kärilet efter jäsningen ½ skålpund fläderblommor och socker hvaraf efter 10 dygn blir ett så rikt behagligt och hälsosamt vin, att det öfvergår nästan alla andra.

Det märkes att de gröna stjelkarna prässas tillsamman med bären, ty de äro ock af god egenskap

Recept från: Handskriven avskrift av Tankar wid skötseln och nyttan af boskap och fjäderfä Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av Johann Brauner Länk till annan webbplats.1756, funnen i hushållsbok från sent 1700-tal–1800-tal, upphittad vid Sölvesborg slott i Blekinge (Uppsala, 15250)

Kommentar:

[1] Kaliumkarbonat/pottaska

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.