Brunkål från Åhus

För 4 personer

Ingredienser
4 medelstora hvitkålshufvuden
6 msk flott
1 msk sirap
½ msk salt
5 msk vatten

Beredning
Kålhufvudets yttre blad tages bort, de öfriga skäres i skifvor tvärs öfver hufvudet Flottet (bör helst vara sådant, som bildas på spadet vid kokande af salt fläsk, brunkålen serveras företrädesvis just till kokt rimsaltadt fläsk) brynes i en gryta, kålen lägges i jämte sirapen och får under rörning bryna tills den fått en ljusbrun färg. Saltet tillsättes och vattnet påspädes litet i sänder, och kålen får fortsätta att bryna sakta 4-5 tim, tills den får en mörkbrun färg och kännes riktigt mör.

Recept från: Landtbrukarehustru Elna Andersson, Hervestad, Åhus, Skåne
Upptecknat: 1905 av Elin Lemchen (Uppsala, 29403:14)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.