Groft spisbröd från Fellingsbro

Ingredienser
25 kg rågmjöl
16 liter vatten
1½ kkp salt
10 öre pressjäst

Beredning
Vattnet uppvärmes tills det blir godt ljumt. Jästen upplöses i litet af vattnet och upparbetas med några matskedar af mjölet. Ställes på varmt ställe att jäsa. 20 kg af rågmjölet blandas nu väl med vattnet och den upparbetade jästen inknådas. Degen öfverströs med mjöl och ställes på varmt ställe att jäsa, tills den på ytan spricker, hvartill åtgår 2-3 timmar. Omkring 4 kg af det öfriga mjölet tillsättes, och degen arbetas, tills den lätt lossnar från handen. Ställes så åter på varmt ställe att jäsa upp, sedan den ånyo blifvit öfverströdd med mjöl. Degen utrullas så småningom på bakbordet och delas i lika stora delar, som ånyo får jäsa, hvarefter de utkaflas till kakor af ½ cm tjocklek och omkring 2 dm i diameter. De afrundas ytterligare och förses med ett hål i midten meddelst därtill afsedda bleckmått, naggas och få ånyo jäsa upp.

Gräddas i god ugnsvärme. En del lägges in i en duk och nedläggas i källare att förtäras mjuka. De öfvriga upphängas på brödspett att torka.

Recept från: Jungfrun Johanna Karlsson, Rinkaby, Fellingsbro, Västmanland
Upptecknat:
5 augusti 1901 av Mathilda Stenquist (Uppsala 29403:21b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 12 maj 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.