Löpvatten från Norrbärke

Beredning
Löpmagen af kalf, eller, som den kallas af bondfolket, ”vänstra”, vändes och sköljes väl, vändes om igen, saltas något inuti. Osten sköljes och lägges tillbaka i löpmagen, som sen sys ihop, saltas utanpå och hänges upp att torka. Dagen innan löpvattnet skall användas, sköljes löpmagen och lägges i vatten öfver natten. Detta vatten användes sen som löpe. Löpmagen saltas och torkas sen ånyo samt förvaras till nästa gång den behöfver användas.

Recept från: Agneta Eliasson, bonddotter, Torrrbo Norrbärke, Dalarna
Upptecknat: 1905 av Lydia Olsson (Uppsala, 29403:3b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.