Näfgröt från Grava

För 5 personer

Ingredienser
1 lit vatten
5 kkpr skrädmjöl
Salt

Beredning
Vattnet påsättes att koka. När det kokat upp, ihälles mjölet och får koka, till dess vattnet liksom slagit öfver mjölet, då det röres omkring. Får koka en stund under flitig rörning. Serveras med sylt.

Härtill begagnades en sk grötkäpp, en något afkvistad talltopp.

Recept från: Sågarbetaren Alfred Andersson, Hults ångsåg, Skåre, Grava, Värmland
Upptecknat:
1898 av Ester Melin (Uppsala, 29403:18b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 september 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.