Wild pastej från Härnösand

Beredning

En hare som har legat ett dygn i ättika, torkas sedan mycket väl på en handduk; sedan skrapas allt det skira köttet, som sitter på ryggraden af, dertill tages 5 skålpund oxkött. Det skrapade harköttet hackas tillsammans med oxköttet och en större rödlök. Det öfriga af haren stekes. När nu köttfersen skall blandas, tages 5 ägg som vispas för sig sjelf, dertill tages hvitpeppar, salt och socker, efter behag. När pastejen skall blandas skall det spad som haren stekes uti, slås i fersen. Wattenlagda kräftor skall man hafva i ordning. När pastejen skall anrättas tager man en kastrull, hvaruti lägges ett hvarf af fersen i botten, så skäres af den stekta haren tunna skifvor som lägges hvarftals kräftor och harkött. Sedan föres pastejen i ugnen der den bör stå en timma; när den aflyftes lägges en lindrig press, som bör ligga quar tills den är afsvalnad, hvarefter den stjelpes upp och förvaras.

Recept från: Karin Westmans receptsamling, 1874, Härnösand, Ångermanland (Uppsala 40938)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 februari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.