Torkadt fårkött från Idenor

Ingredienser

1 kg fårlår
½ liter groft salt

Beredning

Låret tvättas med kallt vatten. I en bytta strös ungefär hälften av saltet på bottnen, hvarefter låret nedlägges och öfver detta strös återstoden af saltet. När det legat ungefär en månad, så det riktigt genomsaltadt, upptages låret och öfversköljes med friskt vatten, hvarefter vattnet fullkomligt får afrinna. Låret utsättes för mycket svag värme i ugn, för att kring detta skall bildas en hvit hinna. Men man bör se till att ej saften börjar utsippra.

Finnes öppen spis är det att fördraga, ty låret blir jämnast skinnadt framför elden, men man får vända det under tiden, så att värmen blir lika på alla sidor. Ungefär 1 meter från brasan bör låret hänga.

När nu låret blifvit skinnadt på alla sidor, hänges det ut på ett friskt, luftigt ställe, så att det får torka. Omkring 1 månad åtgår det innan låret blir torrt. Man kan profva om det är torrt genom att skära en tunn skifva af detsamma och hålla den mot dagen; är den klar och genomskinlig är låret färdigt.

Detta kött användes på smörgåsbordet, man kan äfven skära skifvor och bräcka dem i stekpannan eller ock att steka dem på glöd, hvilket här var fallet. Ätes tillsammans med stekt potatis. Torkadt fårkött är en helgdagsrätt, så det kommer fram på bordet endast om söndagarna och när det kommer främmande. I slåttertiden användes det flitigt, ty då hafva de främmande menniskor till hjälp.

Recept från: Hemmansägaren Johan Nystedt, Idenor, Hälsingland.
Upptecknat: 1897 av Maria Pettersson (Uppsala 29403:8)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 08 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.