Sillpudding

Beredning

Sillen fläckes, ben och skinn borttagas; lägges sedan 4 à 5 timmar i friskt vatten under ett par ömsningar af nytt vatten; formen smörjes med kallt smör och beströs med rifvet bröd. Kokt potates skäres uti tunna skifvor; sedan lägges ett hvarf potates i botten på formen, der ofvanpå ett hvarf med sill; här och der i formen läggas små smörbitar, och litet fin peppar strös på hvarje hvarf; så åter potatesskifvor, och på detta sätt fortfares till dess formen är full; men sista hvarfvet skall vara potatesskifvor. Ett qvarter söt grädda, 2 hela ägg och 3 gulor vispas tillsammans och slås uti formen, som då föres in i någorlunda varm ugn, att gräddas en qvarts timma innan maten skall anrättas. Då puddingen är stadnad är den färdig att serveras varm.

Recept från: Kok- och hushållsbok för Tarflig Matlagning, 1884 (Uppsala, 16196)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 05 februari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.