Lång-smör från Tegneby

Ingredienser
1 långlefver

Saltlake:
1 liter vatten
Salt

Beredning
Lefvern kokas i vatten, skäres i skifvor och lägges i den okokta saltlaken. Lefvern användes af fiskarbefolkningen att stryka på bröd, istället för smör.

Recept från: Fiskarehustru Beata Helgesson, Tegneby, Bohuslän
Upptecknat: Den 12 juli 1906 av Karin Gerle (Uppsala 29403:2)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 09 december 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.