Svagdricka från Häverö

Ingredienser
10 lit kornmalt
½ hg pressjäst
100 lit vatten
3 händer humle

Beredning
Maltet fuktas aftonen före brygden med kallt vatten. Massan omröres, så att allt blir jämnt vått. Följande morgon kokas vattnet, och däraf hälles öfver maltet en skopa i sänder, medans en annan person omrör massan med det sk mäskrodret, tills det liknar en tunn gröt. Det öfriga vattnet ihälles och det hela omröres hvarefter det får stå öfvertäckt 1 timma. Därefter uppkokas den klara sk vörten 3-4 gånger, hälles på maltet, omröres och får sjunka till botten mellan varje uppkok. Medan vörten kokar sista gången iordningställes en så, försedd med hål och tapp. Sedan lägges några spjälor i kors på botten och betäckas med långhalm. Sån ställes på en ställning och en annan så ställes under tapphålet. Mäsken lägges på halmen och den kokande vörten slås öfver. Man öppnar helt litet på tappen, så att det rinner långsamt. Nu kokas vörten med humle. När den sedan är fullkomligt kall silas den på tunna och jästen lägges i. Drickat förvaras i källare.

Recept från: Bondhustru Anna Pettersson, Gribby, Häverö, Uppland
Upptecknat: 1905 av Anna Bergström (Uppsala, 29403:11)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.