Mis-smör från Orsa

Ingredienser

Vassla

Beredning

Sedan man upphämtat ostmassan och endast har vasslan eller ”misan” kvar, sättes denna åter öfver elden. När den sjuder upp, bildas på ytan skum, som äfven innehåller en del öfverblifven ostmassa. Detta skum kallas ”frödost” och skummas bort, om man vill ha missmöret riktigt fint och jämnt. Därefter får vasslan koka öfver tämligen frisk eld. När den börjar tjockna, måste man röra i den med träslef, hvarmed fortsättes utan uppehåll, tills den blir som en tunn gröt. Då lyftes grytan af elden och missmöret får stå och kallna. Därunder får man ej röra i det, ty då blir det grynigt.

Missmöret förvaras i träkärl och kan gömmas ett år. Användes att breda på tunnbröd eller som sötmedel i bröd istället för sirap.

Recept och beskrivning: Malin Brita Persdotter, Kruppa fäbodar, under Skattungbyn, Orsa, Dalarna.
Upptecknat: Den 10 juli 1907 av Kerstin Bergendal (Uppsala 29403:3b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 07 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.