Falskt rådjur från Härnösand

Beredning

Låret och ryggen af lamm (äfven stora får) hvarifrån man väl plockat bort allt feta, lägges i dricka som ej får vara surt, så mycket att det står öfver köttet, samt några enbär. Då det legat i 8 dagar är allt färdigt. Qvällen innan det skall användas, tages det upp, sköljes i vatten och svepas i linne. Det späckas tätt och stekes som vildt. Skall det förvaras längre måste drickat ombytas, då det surnar.

(Maria Frick)

Recept från: Karin Westmans receptsamling, 1874, Härnösand, Ångermanland (Uppsala 40938)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 februari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.