Ost från Hvetlanda

Ingredienser
40 l mjölk
110 gr kalflöpe

Beredning
Mjölken uppvärmes till 25-35 gr. Därefter tillsättes löpet, som man förut upplöst i litet ljumt vatten och silat. Kitteln med mjölken öfvertäckes nu att ej mjölken svalnar. Då massan nu blifvit fast omröres alltsammans. Rätta tiden härför pröfvas därigenom att man trycker därpå med fingrarna, om då massan lossnar från kanterna af kärlet, är den färdig. Efter omrörningen får alltsamman stå en stund.

Man har nu i beredskap en sk ostkorg i den form man vill ha osten. Ostformen skall inuti vara klädd med en gles handduk doppad i vatten och urvriden. Nu uppsilas den sk plockan med ett durkslag och lägges i korgen och sammanpressas med handduken. Då allt är uppsiladt och ilagdt i korgen vändes osten på en annan handduk och nedlägges åter i korgen och pressas åter mycket hårdt, för att bli slät äfven på denna sida. Nu strör man salt på den sidan som är upp och låter detta smälta, hvarefter man vänder osten på en ny handduk och nedlägger den åter i korgensamt saltar den äfven på denna sidan.

I åtta dagar skall osten ligga kvar i korgen och vändas morgon och afton på torr handduk för att vasslan skall rinna af. Efter denna tid tages osten ur korgen och får sedan ligga på fuktfri, lagom varm plats att torka. På torkningen och förvaringen beror till största delen ostens godhet.

En sådan liten ost skaffar sig här hvarje backstugusittare och torpare till jul, han må vara hur fattig som helst.

Recept från: Amanda Holmgren, hustru till brukaren Holmgren, Flugeby, Hvetlanda, Småland
Upptecknat: 1905 av Sigrid Fredriksson (Uppsala, 29403:15)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.