Ölsupa från Norberg

Ingredienser
3 liter svagdricka
1 kkp sirup
2 msk mjöl
2/3 liter mjölk

Beredning
Drickat och sirupen slås i en kastrull. En afredning göres af mjölet och mjölken som ivispas, när drickat kokat upp, får ett godt uppkok, afsvalnas och serveras.

Recept från: Jordbrukaren Johan Johansson Rosendal, Norberg, Västmanland
Upptecknat: 1898 av Hulda Pettersson (Uppsala, 29403:21b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.