Enebärssirap från Askeryd

Ingredienser
20 liter enebär
12 liter vatten

Beredning
Enebären krossas, slås i en balja, derpå slås vattnet att stå och draga i 12 tim. Lagen från silas, hälles i en kittel att koka tills den blir tjockflytande eller omkr 5 tim.

Efter första uppkoket skummas lagen väl. Användes istället för socker till soppor och krämer.

Recept från: Enka Emilia Göransson, Askeryd, Småland
Upptecknat: 1902 av Selma Gustafsson, Uppsala 29403:1

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.