Tvebake från Lummelunda

Ingredienser
25 kg grovt sammanmalet rågmjöl
20 liter vatten
¾ liter kummin
1/3 liter bryggdjäst

Beredning
Wattnet kokas upp, slås hett på mjölet i baktråget och röres väl tillsammans. Degen får hvila i 12 timmar på ett varmt ställe, hvarefter degen arbetas med litet mjöl, kummin och jästen en timme. Degen får sedan stå och jäsa till sin dubbla storlek, upptages på bakbordet, delas i 14 lika stora delar, hvarje degstycke arbetas tills det blir blankt och smidigt, samt utbakas som stora runda bullar. Tål att jäsa knappt ½ timme. Bröden öfverpenslas med grädde samt insättes i ugnen två kakor på hvarandra samt naggas. Bröden gräddas i bra varm ugn i tvenne timmar, hvarefter bröden skiljas åt och insättes ånyo i ugnen, där öfversta kakan vändes på, så att den sidan som stått upp, kommer ned. Bröden få nu åter stå i tvenne timmar, hvarefter de äro färdiggräddade.

Recept från: Ungmor Stenbom, Skomakra, Lummelunda, Gotland
Upptecknat: 1902 av Selma Gustafsson (Uppsala, 29403:5)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.