Potatistunnbröd från Piteå

Ingredienser
25 lit potatis
3 kg rågmjöl
Kornmjöl

Beredning
Potatisen sköljas, skrapas väl och groddarna borttages, hvarefter den påsättes i vatten att koka. När den är färdigkokt afslås vattnet och potatisen sönderpressas. Detta sker vanligen genom därtill afsedda kvarnar. Medan massan ännu är varm, iröres rågmjölet och degen får stå att sötna ett haft dygn. Därefter inarbetas kornmjölet, så mycket att en fast deg erhålles, hvilken utbakas med en refflad kafvel till mycket tunna, cirkelformiga stora bröd, som naggas väl å båda sidor med fjädernagg och gräddas likaledes på båda sidor i bakugn ett bröd åt gången. Under gräddningen, som sker i midten av ugnen, måste eld brinna längst in i den och på sidorna. Efter gräddningen, medan brödet ännu är varmt, vikes det i fyra delar.

Recept från: Tillagad af telefonist Emma Sandström, Roknäs, Piteå, Norrbotten
Upptecknat: 1903 av Anna Hellgren (Uppsala, 29403:12)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.