Getmjölksost från Åre

Ingredienser
18 l getmjölk
2 tsk löpe
Salt

Beredning
Mjölken uppvärmes och löpet tillsättes under omrörning. Då det löpnat omröres det, varefter det får stå en stund. Sen omröres det åter. Då det löpnade sjunkit till botten tas det upp med en duk och pressas ihop. Så läggs massan ner i en fyrkantig trälåda med hål i botten. Den nedlägges varvtals med salt under det man pressar på den så vasslan rinner ur. När lådan är full, läggs lock på och en sten på locket, så att ännu mer vassla skall pressas ur, eljest möglar osten. Osten får ligga i press en dag, varunder den vändes en gång.

Recept från: Lagad av Kristina Persson, Vik, Björnänge, Åre, Jämtland
Upptecknat: 1912 av Lotta Sundelin

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.