Sötost från Linbäckåsens fäbodar

Ingredienser
12 lit nymjölk
½ kkp löpe (saltvattensextrakt på kalfvars löpmage)
½ lit grädde

Beredning
Mjölken uppvärmes till 30 à 33ᵒ, tages sedan af elden, hvarefter löpet tillsättes. Sedan mjölken löpnat, sättes den åter på elden och får nu under ofta upprepad omrörning, sakta koka omkring en tid af 3 tim, eller tills den blifvit tämligen tjock. Strax innan kokningen afslutas, tillsättes grädden.

Ätes till smörgås. Anrättas endast i fäbodarna, på morgonen samma dag, som boskapen föres hem.

Recept från: Linbäckåsens fäbodar i Hafverö. Medelpad
Upptecknat: 1897 av Stina Sahlin (Uppsala, 29403:11)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.