Festpalt med potatis från Bygdeå

För 7 personer

Ingredienser
2 lit potatis
1½ msk salt
1,4 kg kornmjöl
6½ hg fläsk

Beredning
Potatisen sköljes, skalas och rifves rå på ett rifjärn. I den rifna potatisen blandas sedan saltet och en del af mjölet. När smeten blifvit för hård att arbeta i fatet, upptages den och lägges på ett bakbord, der det öfriga mjölet tillsättes. Af degen tages nu rätt stora bitar som formas runda – en fördjupning göres med fingrarna i midten af hvarje bit och en del af det i tärningar skurna saltade, råa fläsket, lägges häri. Palten tillformas så att fläsket täckes af degen, hvarefter den nedlägges i en stor gryta med kokande saltadt vatten, att koka ungefär 1 timme, då den är färdig.

Recept från: Bondhustru Gertrud Nilsson, Djekneboda by, Bygdeå, Västerbotten
Upptecknat: 1901 av Olga Renmansson (Uppsala, 29403:19)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 04 september 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.