Kärnat smör från Mölltorp

Ingredienser
100 l separerad grädde
1 l smörsalt

Beredning
En smörsärna rymmande 200 l sköljes med kallt vatten. Grädden, som har en temperatur af +14ᵒ och är syrad arbetas omkring och slås uti kärnan. Rester af grädden sköljes ur cylindern med kallt vatten och slås i kärnan. Kärnstafven sättes fast, kärnans kanter beklädas med en linneduk och locket pålägges. Tyngder ställas på locket. Kärnan drages med sk vandring af 2 tjurar. Första kvarten då grädden skjuter upp mot locket köres "vandringen” långsamt, då gräddden börjat skära sig köres fortare. Efter omkring 45 min har grädden klimpat ihop sig till små risgrynstora smörgryn. Då är kärnet färdigt. En smörsikt sköljes först i varmt och sedan i kallt vatten och därmed tages smöret upp och lägges i siladt, +11-gradigt vatten och tvättas helt lätt, blott en gång tages upp med siktet att sjefrinna och lägges i smörtråget.
Smöret arbetas lätt i stora klumpar för hand tillsammans med saltet, får därefter vila i smörtråget på is i 2 tim. Därefter arbetas hvarje smörklump i smörmaskin till dess saltlaken rinner klar, hvarefter smöret åter lägges på is. Efter detta ”kärn” erhölls 24 kg smör och 55 lit kärnmjölk.

Alla smörredskapen diskas sedan i soda och vatten, sköljas i kallt vatten och få sjelfrinna. Smörmaskinen skuras dock med salt och vatten, så smöret släpper bordet lättare.

Recept från: Cecilia Håkansson, mejerska vid Kråks egendom, Mölltorps socken, Västergötland
Upptecknat: 1905 av Elisabeth Fock (Uppsala, 29403:20)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.