Glacé

Ingredienser och beredning

1 kanna nysilad mjölk och 1 skålpund socker uppkokas, 1 tjog ägg med hvita uppvispas och slås uti mjölken under flitig vispning medan kastrullen står öfver elden, men får ej koka sedan äggen blifvit ivispade (Vanilj tillsättes efter smak), vispas tills det kallnat hvarefter det hälles i en bleckkruka att frysa, hvartill användes groft salt o sönderhackad is som strös hvarftals under och omkring krukan hvilken oupphörligen vrides derefter tills hela massan frusit. Ett par gånger aftages locket o man lossar isen från bräddar och botten samt rör väl om satsen. Aktas noga att ej salt kommer in i krukan.

Recept från: Anteckningsbok för Fredrique Hedlöf (Uppsala 41196)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 11 december 2020

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.