Ostkaka från Rogsta

För 25 personer

Ingredienser
23½ lit nysilad mjölk
7 kkp hvetemjöl
1 msk ostlöpe
1 msk saffran
1 msk smör

Beredning
22 lit mjölk värmes, tills den blir nästan ljum, då den lyftes af elden. Saffran torkas och blandas i 2 kkp mjölk. Hälften däraf tillsättes. Mjölet vispas i 1 lit mjölk och smeten röres ned i mjölken. Ostlöpet tillsättes och sedan rör man försiktigt, tills osten börjar löpna ihop, då man slutar att röra. Då osten löpnat ihop, rör man ett kraftigt tag och sedan får den sjunka. Vasslan hälles af och osten lägges i en sikt att rinna af. En kopparform smörjes väl med smör och häri lägges osten, då vasslan runnit af. Kakan gräddas i god ugnsvärme. Då den blifvit brun tages den ut, skorpan tages bort och det öfriga i mjölk uppblandade saffranet hälles ofvanpå kakan. Därpå gräddas den åter tills den blir vackert brun, hvarpå den serveras varm med sylt eller saftsås.

Recept från: Engvall, bonde i Åkre, Rogsta, Hälsingland
Upptecknat: 1906 af Elsa Gustafsson (Uppsala, 29403:8)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.