Recept efter landskap

Dalarna

Hälsingland

Skåne

Småland

Uppland

Värmland

Västergötland

Västmanland

Ångermanland

Östergötland

Uppdaterad 09 september 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.