Blåbärssoppa från Orsa

Ingredienser
2 ½ liter vatten
5 msk socker
1 kkp blåbärssaft
2 ½ msk potatismjöl
2 bitar kanel

Beredning
Vattnet uppkokas tillika med kanelen. Blåbärssaften tillsättes tillika med sckret och soppan får koka i 10 minuter. 2 ½ msk potatismjöl utröres i litet vatten, samt vispas i soppan som afredning, hvarefter soppan får ett godt uppkok.

Recept från: Lagades hos arbetaren Frans Viström, Fredshammar, Orsa, Dalarna
Upptecknat: 1897 av Regina Björklund (Uppsala, 29403:3b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 23 maj 2018

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.