Fläsksoppa med kroftningar från Grava

Ingredienser

(För 5 personer)

Soppan:
4 liter vatten
Några fläsksvålar och afskrapade ben

Kroftningen:
½ liter vatten
5 kkp skrämjöl
Salt

Beredning

Benen och svålarna tvättas och skjöljas väl, hvarefter de nedläggas i det kokande vattnet och får koka ett par timmar med tätt slutet lock. De väl urkokta benen och svålarna upptages. Det uppflytande fettet afskummas.

Skrämjölet utröres väl med vattnet till en fast och smidig deg, saltas. Med en träsked läggas lagom stora klimpar i det kokande spadet. Får koka tills soppan blir simmig, då det afskummade fettet slås tillbaka, hvarpå den är färdig att serveras.

Recept från: Sågverksarbetaren Alfred Andersson, Hults ångsåg, Skåre, Grava, Värmland.
Upptecknat: Den 3 augusti 1898 av Ester Melin (Uppsala 29403:18b)

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300
  Uppdaterad 27 januari 2021

  INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

  Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


  Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.