Kålrecept

I våra samlingar finns många recept med olika sorters kål. De flesta av recepten är från tiden 1880–1950.

Sök bland fler recept i Kokboken

Uppdaterad 08 mars 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.