Länkar och lästips om kål

Litteratur

Flinck Maria (1994). Tusen år i trädgården; från sörmländska herrgårdar och bakgårdar. Södertälje: Torekällbergets museum

Hallgren, Karin (2016). En kåhltäppa eij at räkna - köksväxtodlingen i 1700-talets odlingssystem. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Kåks, Helena (2018). Om vintern bruka de mycket kål och ärter. Volym 40 av Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbunds skrifter. Falun: Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförening i samarbete med Dalarnas museum.

Leino, Matti Wiking m fl (2019). Underbara kålrötter. Kålrotsakademien och Isabergs förlag.

Nilsson, Ingar (2015). Kål. Malmö: Bokförlaget Arena.

Nygårds, Lena (2005). Vi odlade till husbehov. Alnarp: Programmet för odlad mångfald (POM).

Nygårds, Lena och Wiking Leino, Matti (2013). Klint Karins kålrot och mor Kristins böna - om Fröuppropets kulturarv. Alnarp: Programmet för odlad mångfald Sveriges Lantbruksuniversitet.

 

Länkar

Frågelistor

Citat från arkiven är framför allt hämtade från svar på olika frågelistor som Institutet för språk och folkminnen skickat ut (läs mer om våra frågelistor här Länk till annan webbplats.).

Uppdaterad 14 juli 2021

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.