Mjölrätter

Välling, gröt, pannkakor, klimp och palt. Mjölet användes inte bara till bröd utan hade huvudroll i en lång rad andra rätter.

Uppdaterad 12 januari 2024

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se Länk till annan webbplats.